Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882). Szkic do portretu wielkiego humanisty

Studia Mazowieckie, Tom 3 (9), Numer 1 (2007) s. 101-106
Irena Kotowicz-Borowy

 

do góry