Filip Felicjan Szumborski - unicki biskup chełmski (1771-1851)

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 12 (2006) s. 95-104
Mariola Szaleniec

 

do góry