Twórczość rytownicza Jana Piotra Norblina na tle XVIII-wiecznej grafiki rembrandtyzującej

Rocznik Historii Sztuki, Tom 33 (2008) s. 177-218
Paweł Ignaczak

 

do góry