Wydawnictwa Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze : Oddziału Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Wieś Radomska, Tom 8 (2007) s. 329-332

 

do góry