Stemple ceramiczne z wykopalisk polskich na Kom el Dikka w Aleksandrii (kampanie 1982-1987)

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 8 (1991) s. 51-64
Zofia Sztetyłło

 

do góry