Antepedium ołtarzowe z kościoła p.w. św. Doroty z Wolanowa datowanego na 1749 rok, zestawionego w Muzeum Wsi Radomskiej

Wieś Radomska, Tom 8 (2007) s. 277-286
Małgorzata Kwarcińska

 

do góry