Translokacja kaplicy z Rdzuchowa-Kolonii z 1786 roku do Muzeum Wsi Radomskiej

Wieś Radomska, Tom 8 (2007) s. 263-276
Andrzej Żytnicki

 

do góry