Przyszłość budżetu Unii Europejskiej - propozycje traktatu konstytucyjnego UE oraz debata nad perspektywą finansową 2007-2013 - wnioski dla Polski

International Journal of Management and Economics, Tom 18 (2005) s. 23-43
Aleksandra Zakrzewska

 

do góry