Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku (kwiecień-sierpień 1945)

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 23, Numer 3 (1968) s. 432-448
Bronisław Pasierb

 

do góry