Jasnogórski obraz Matki Boskiej : studium ikonograficzne

Studia Claromontana, Tom 20 (2002) s. 19-44
Tadeusz Dobrzeniecki

 

do góry