Problematyka uwzględniania wartości gotówki i innych aktywów pozaoperacyjnych w dochodowej wycenie spółki

Contemporary Economics, Tom 1, Numer 4 (2007) s. 149-176
Piotr Szczepankowski

 

do góry