Zabezpieczenie należności jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa

Contemporary Economics, Tom 2, Numer 1 (2008) s. 111-124
Anna Wodyńska

 

do góry