Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń Gn 22/XIII i Sw 3

Studia Lednickie, Tom 6 (2000) s. 389-416
Joanna Koszałka

 

do góry