Sprawozdanie z archeologicznych badań podwodnych reliktów wczesnośredniowiecznego mostu "poznańskiego" (Rybitwy, stan. 3a) w Jeziorze Lednickim w latach 1986-1987

Studia Lednickie, Tom 1 (1989) s. 77-97
Andrzej Kola, Gerard Wilke

 

do góry