In die festivitatis monumentorium historiae- przemówienie powitalne podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku

Studia Lednickie, Tom 11 (2012) s. 25-27
Andrzej M. Wyrwa

 

do góry