Kielce wobec sprawy Górnego Śląska w latach 1919-1921

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 259-273
Wiesław Caban

 

do góry