"Szydłowiec", Kielce 1971 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 479-480
Zenon Guldon

 

do góry