Gminni delegaci społeczni w akcji wymiaru i poboru podatku gruntowego (1947 – 1950)

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 2(7) (2007) s. 5-43
Andrzej Witkowski

 

do góry