Kontrakt wojewódzki : podstawy prawne, tryb zawierania i charakter

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 2(7) (2007) s. 161-195
Katarzyna Wlaźlak

 

do góry