Pomoc społeczna w Polsce powojennej – do wejścia w życie ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 2(15) (2009) s. 33-52
Alina Miruć

 

do góry