Samorząd gospodarczy w okresie II RP, w poglądach J. Huberta, W. L. Jaworskiego, W. Wakara i W. Szcz. Wachholtza

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(16) (2009) s. 116-139
Karol Dąbrowski

 

do góry