Rationale of active leisure : understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society = Przesłanki aktywnego wypoczynku : rozumienie sportu, turystyki i wyboru sposobu spędzania wolnego czasu w społeczeństwie fińskim

Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja], Tom 10 (2010) s. 121-127
Hanna Vehmas

 

do góry