Zatrudnianie kierownika urzędu stanu cywilnego w świetle nowych regulacji prawnych

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(20) (2010) s. 77-103
Magdalena Gurdek

 

do góry