Ogólna charakterystyka pojęcia właściwości czasowej

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(20) (2010) s. 128-137
Małgorzata Szreniawska, Piotr Szreniawski

 

do góry