„Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1949-2009)”, Anna Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009 : [recenzja]

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(20) (2010) s. 203-207
Roman Tokarczyk , Anna Przyborowska-Klimczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry