Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 1, Numer 1 (2006) s. 37-44
Mirosław Sitarz

 

do góry