Wystąpienie ks. prof. Józefa Krukowskiego podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 1, Numer 1 (2006) s. 45-46
Józef Krukowski

 

do góry