Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej : aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 1 (2008) s. 13-34
Paweł Perzyna, Marta Polańska-Bergman

 

do góry