Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946–1955)

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 1 (2008) s. 85-116
Rafał Leśkiewicz

 

do góry