Konferencja międzynarodowa „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian”, Toruń 20–21 kwietnia 2007 r.

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 1 (2008) s. 306-309
Agata Zabrocka-Jędrzejczyk

 

do góry