Katolickie pojmowanie ubóstwa a jego percepcja

Chowanna, Tom 2 (2001) s. 100-117
Joanna Kucharewicz

 

do góry