Etyka i ekonomia – diagnoza przyczyn światowego kryzysu finansowego w świetle encykliki Caritas in veritate = Ethics and economy – the diagnosis of the reasons of the world financial crisis in light of the encyclical Caritas in veritate

Kultura - Media - Teologia, Tom 14 (2013) s. 8-19
Kamil Goral

 

do góry