Wizja szwedzkiej apokalipsy w filmie „Pieśni z drugiego piętra” Roya Anderssona = The vision of the Swedish Apocalypse in film by Roy Andersson „Songs from the Second Floor”

Kultura - Media - Teologia, Tom 14 (2013) s. 48-63
Bartosz Wieczorek

 

do góry