Dziennikarz w czasach Polski Ludowej : podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym = A journalist at the time of PRL. The similarities between the real image and movies

Kultura - Media - Teologia, Tom 15 (2013) s. 61-72
Agnieszka Barczyk

 

do góry