Sytuacja młodych naukowców w Polsce : dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, Numer 3 (2009) s. 4-34
Paweł Matuszewski, Anna Radiukiewicz

 

do góry