Uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w procesie globalizacji : próba identyfikacji barier

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, Numer 3 (2009) s. 55-67
Katarzyna Marciszel

 

do góry