Procesy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw do norm i wartości związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie sektora elektroenergetycznego

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, Numer 3 (2009) s. 85-102
Ewa Sadurska

 

do góry