Canonical affordances in context = Afordancje kanoniczne w kontekście

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 2 (2012) s. 296-304, 85-93
Alan Costall , Krystyna Bielecka (tł.)

 

do góry