Recepcja uchwał trudenckich : w świetle wizytacji dekanalnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku

Rocznik Przemyski, Tom 44, Numer 4 (2008) s. 3-18
Rafał Czupryk

 

do góry