Koncepcje stosunków polsko-węgierskich na łamach wileńskiego "Słowa" (1922–1939)

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 15, Numer 1 (2012) s. 87-108
Jacek Gzella

 

do góry