Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w świetle przemówień papieży do Roty Rzymskiej z lat 1939-2007

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 79-90
Wojciech Góralski

 

do góry