Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania przez nupturientów (kan. 1065 § 1 KPK)

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 145-162
Jerzy Adamczyk

 

do góry