Niezgodność charakterów stron a incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK) na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 18 lipca 1997 roku

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 179-192
Wojciech Górski

 

do góry