Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 14.12.2006 r. z tytułu niezdolności pozwanego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 193-199

 

do góry