Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 21.12.2007 r. z tytułu niezdolności pozwanej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 209-213

 

do góry