"Wkład biskupa Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II", Bartosz Nowakowski, Warszawa 2007 : [recenzja]

Ius Matrimoniale, Tom 13 (19) (2008) s. 245-251
Wojciech Góralski, Bartosz Nowakowski

 

do góry