Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Zeszyty Prawnicze, Tom 10, Numer 2 (2010) s. 199-221
Tomasz Duraj

 

do góry