Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego : między liryką a epiką

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 4 (2001) s. 17-24
Michał Kuran

 

do góry