Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku poprzez marketing społecznie zaangażowany

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 2 (2011) s. 65-76
Aneta Dmosińska

 

do góry