Jak Mikołaj Sęp Szarzyński czytał psalmy - analiza "V pieśni na kształt psalmu LXX"

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 12 (2009) s. 3-12
Magdalena Kuran

 

do góry